wpb93acde0.png
Begrippenlijst O - R

Omzetbelasting
Bij een nieuw te bouwen woning moet er omzetbelasting worden betaald (BTW).

Ontbindende voorwaarden
In een koopovereenkomst wordt opgenomen dat deze zonder kosten kan worden ontbonden als u de financiering, de Nationale Hypotheek Garantie of de woonvergunning e.d. niet rond kunt krijgen.

Opzegtermijn
Aan het einde van iedere rentevaste periode en bij verkoop kan een hypotheek worden opgezegd. Hierbij moet gewoonlijk een zekere termijn in acht worden genomen.

Opstal
Het woonhuis.

Overbruggingskrediet
Als iemand een woning wil kopen en hij zijn oude woning nog niet verkocht heeft kan hij de nieuwe woning niet financieren. Het overbruggingskrediet dekt dan het bedrag
dat de oude woning gaat opleveren.

Overdrachtsbelasting
6% belasting over de koopsom bij aankoop van een woning.

Oversluiten
Het opnieuw afsluiten van de hypotheek tegen betere voorwaarden of een lagere rente.

Overwaarde
Men spreekt van een overwaarde als de verkoop- of marktwaarde van een huis hoger is dan de restantschuld van de hypotheek die erop rust.

Passeren
Het tekenen van de transportakte in het bijzijn van de notaris. Daarna is het de taak van de notaris om de akte te laten inschrijven in de openbare registers.

Rentevaste periode
De periode waarvoor de rente constant blijft. De meeste geldgevers laten de cliënt de keuze uit verschillende perioden.

Restanthoofdsom
Dit is het deel van de lening dat nog niet afgelost is. Verder mag de geldgever achterstallige rente en gemaakte kosten achterhouden uit de opbrengst van de verkoop.

Roerende zaken
Verplaatsbare zaken, in tegenstelling tot een onroerende zaak.