wpb93acde0.png
Begrippenlijst H - K

Herbouwwaarde
Dit is het bedrag dat nodig is om de woning te herbouwen, waneer deze bijvoorbeeld door brand verloren zou gaan. Deze waarde is met name van belang bij het afsluiten van een verzekering voor de woning.

Hypotheek
Het recht om een vordering bij voorrang te verhalen op de opbrengst van een registergoed dat aan een ander toebehoort.

Hypotheekaktekosten
De kosten die door de notaris worden berekend voor het passeren van de akte, vermeerderd met de kosten voor registratie in het hypotheekregister.

Hypotheeknemer
Dit is de geldgever. Ook wel hypotheekhouder genoemd.

Instaprente/ oriëntatierente
De hypotheek kan binnen een periode van twee jaar één keer kosteloos worden aangepast als de rente daalt.

Kadaster
Vastlegging van eigendom van alle roerende zaken. Ook wel hypotheekkantoor genoemd. Belast met indeling van percelen(bebouwing met grond eromheen).

Koop-/ aannemingsovereenkomst
Zo wordt een koopakte genoemd bij een nieuwbouwwoning. Deze heeft betrekking op een nog te bouwen of af te bouwen huis. Deze akte bevat twee elementen:

       
De koopovereenkomst
       Hierin verkoopt de verkoper een stuk bouwgrond aan de koper.

       
Aannemingsovereenkomst
       Hierin geeft de koper opdracht aan de aannemer om op de bouwgrond te
       bouwen. In de overeenkomst worden de prijs van de bouwgrond en de
       bouwkosten (meestal in termijnen) genoemd.

Koopakte
Koopovereenkomst van de woning, meestal opgesteld door een makelaar of een notaris.

Koopopdracht
De aspirant koper geeft een makelaar een koopopdracht. De makelaar gaat op zoek naar een woning en onderhandelt met de verkoper over de prijs.

Kosten koper (k.k.)
De overdrachtsbelasting en de notariële kosten zijn voor de koper, plus de afsluitprovisie en eventuele makelaarskosten. Alles bij elkaar bedragen de k.k. ongeveer 10 procent van de koopsom